Μήπως το “γρήγορο” φαγητό…. μας σκοτώνει γρηγορότερα;

Home/Έρευνες/Μήπως το “γρήγορο” φαγητό…. μας σκοτώνει γρηγορότερα;

Μήπως το “γρήγορο” φαγητό…. μας σκοτώνει γρηγορότερα;

Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση γρήγορου φαγητού συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών. Το φαγητό που προσφέρεται στα ταχυφαγεία είναι συνήθως χαμηλής θρεπτικής αξίας, υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (αλάτι) και κορεσμένα λιπαρά. Η συσχέτιση της ποιότητας της διατροφής με την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια.

Αυτό που δεν είχε έως τώρα διερευνηθεί είναι το κατά πόσο η εύκολη προσβασιμότητα σε ταχυφαγεία επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε στην 67η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση της Καρδιακής Εταιρείας της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (CSANZ) τον Αύγουστο του 2019,  οι περιοχές  με μεγαλύτερο αριθμό εστιατορίων γρήγορου φαγητού πλήττονται από περισσότερες καρδιακές προσβολές.

Φαίνεται επίσης ότι για κάθε νέο ταχυφαγείο που προστίθεται σε μια περιοχή, υπάρχουν τέσσερις πρόσθετες καρδιακές προσβολές ανά 100.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής,  στην οποία συμμετείχαν 3070 ασθενείς και διήρκησε δύο χρόνια,  επαληθεύτηκαν τόσο στις αγροτικές όσο και στις μητροπολιτικές περιοχές, γεγονός που υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική μας υγεία.

Η συσχέτιση της πυκνότητας των ταχυφαγείων μιας περιοχής  με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου μεταξύ των κατοίκων της  είναι ιδιαίτερα σημαντική και τονίζει την ανάγκη οι μελλοντικές στρατηγικές για την προαγωγή υγείας να  περιλαμβάνουν ενέργειες  με σκοπό την αντίστοιχη ενημέρωση του κοινού ως ένα από τα πιο ισχυρά μέσα πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων απαιτεί ατομική ευθύνη αλλά και δράσεις σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής,  μέσω του ελέγχου της γεωγραφικής τοποθεσίας και του αριθμού των ταχυφαγείων ανά περιοχή κι εξασφαλίζοντας παράλληλα στους κατοίκους κάθε περιοχής την εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα με υγιεινά τρόφιμα.

Πηγή:

Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315–81.