Η αυξημένη περίμετρος μέσης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ακόμα και στα άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Home/Έρευνες/Η αυξημένη περίμετρος μέσης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ακόμα και στα άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Η αυξημένη περίμετρος μέσης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ακόμα και στα άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Η αυξημένη περίμετρος μέσης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας ακόμα στα άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα (που δημοσιεύτηκε στο τρέχον τεύχος του περιοδικού JAMA) διαπιστώνει πως αρκετοί άνθρωποι, ενώ έχουν ένα υγιές σωματικό βάρος, σύμφωνα με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), θα μπορούσαν χωρίς να το γνωρίζουν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Οι μελετητές τονίζουν πως τα άτομα με υγιές βάρος και φυσιολογικό ΔΜΣ είναι πιθανό να έχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας εάν έχουν αυξημένο σπλαχνικό λίπος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, που διενεργήθηκε σε περίπου 156 χιλιάδες γυναίκες, έδειξαν πως οι γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό βάρος και αυξημένη περίμετρο μέσης είχαν υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας, αντίστοιχο με εκείνον που έχουν οι  γυναίκες με παχυσαρκία (σύμφωνα με το ΔΜΣ) και αυξημένη περίμετρο μέσης.

Οι ερευνητές προτείνουν πως θα ήταν ωφέλιμο να αξιολογείται η περίμετρος μέσης και όχι μόνο ο ΔΜΣ.

Ο ΔΜΣ μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί, ωστόσο δεν αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη υγείας,  καθώς λαμβάνει υπόψη του μόνο τη σχέση του βάρους ως προ το ύψος και όχι τη σύσταση του σώματος (πχ. ποσοστό σωματικού λίπους, επίπεδα σπλαχνικού λίπους κ.ά.).

Είναι πιθανό άτομα με υψηλό ΔΜΣ να έχουν άριστη υγεία, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του βάρους τους αποτελείται από μύες (π.χ. αθλητές). Ταυτόχρονα όμως – όπως δείχνει η ίδια μελέτη – άνθρωποι που βρίσκονται στο φυσιολογικό εύρος τιμών του ΔΜΣ (δηλαδή έχουν ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος) θα μπορούσαν να έχουν αυξημένη περίμετρο μέσης, το οποίο αποτελεί δείκτη κινδύνου εμφάνισης μεταβολικών επιπλοκών.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό κατά την κλινική εξέταση να αξιολογείται η περίμετρος της μέσης ακόμα και στα άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Επιπλέον, για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων υγείας, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η περίμετρος μέσης σε συνδυασμό με το ΔΜΣ με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που πιθανώς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας ώστε να μπορούν να ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

Επιλεγμένη πηγή:

Association of Normal-Weight Central Obesity With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Postmenopausal Women | Lifestyle Behaviors | JAMA Network Open | JAMA Network [Internet]. [cited 2019 Jul 26]. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle