Καταπολεμώντας το στίγμα της παχυσαρκίας

Home/Αφιερώματα/Καταπολεμώντας το στίγμα της παχυσαρκίας

Καταπολεμώντας το στίγμα της παχυσαρκίας

Μιλώντας για στίγμα της παχυσαρκίας, εννοούμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αρνητική μεταχείριση και συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους, με αποκλειστική αιτία το βάρος τους. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Παχυσαρκίας για το 2018 είναι η ενημέρωση του κοινού και η ευαισθητοποίηση γύρω από το πολύπλοκο θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της παχυσαρκίας.

Τα πιο βασικά σημεία που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι

  • Ο κοινωνικός αποκλεισμός που επιβάλλει το στίγμα της παχυσαρκίας υπονομεύει την υγεία των ατόμων και τους αποθαρρύνει από το να ζητήσουν υποστήριξη και θεραπεία.
  • Οι αρνητικές εκφράσεις και οι ρατσιστικές εικόνες όσον αφορά το βάρος των ανθρώπων ενισχύουν το στίγμα γύρω από την παχυσαρκία
  • Το περιβάλλον το οποίο έχουμε διαμορφώσει σήμερα, ενθαρρύνει ανθυγιεινούς τρόπους ζωής. Η παχυσαρκία επομένως αποτελεί ευρύτερη κοινωνική, παρά ατομική, ευθύνη
  • Η αποτελεσματικότητα της περίθαλψης της παχυσαρκίας πλήττεται σοβαρά από τη στάση ορισμένων επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι δεν εκφράζουν υποστήριξη και θετικότητα προς τους ασθενείς τους.

Δράσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού από το στίγμα της παχυσαρκίας

  • Η διακοπή χρήσης αρνητικών εικόνων, εκφράσεων και σχολίων από τα μέσα ενημέρωσης
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις πολλαπλές αφορμές και πηγές στιγματισμού των ατόμων με παχυσαρκία και η δραστηριοποίηση για την καταπολέμηση του στιγματισμού στην καθημερινότητα, την εργασία και τα σχολεία
  • Η ανάληψη δεσμεύσεων από τα κράτη και τις κυβερνήσεις για τη βελτίωση του τρόπου ζωής που υποθάλπει την παχυσαρκία, αντί για την ανάδειξη της παχυσαρκίας σαν προσωπική ευθύνη και φταίξιμο του ασθενούς με παχυσαρκία.
  • Η ενεργοποίηση των φορέων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας κάθε βαθμίδας, προς την κατεύθυνση της επίδειξης μεγαλύτερης υποστήριξης και ευαισθησίας απέναντι στη διάγνωση και θεραπεία των ατόμων που πάσχουν από παχυσαρκία.